Người nước ngoài viết tiếng Trung sẽ xấu đến mức nào?

by admin

Viết giống như vẽ tiếng Trung vậy. Học sinh người Mỹ của tôi nói “更” giống như chiếc xe đẩy mua sắm vậy, “宜” thì giống kệ hàng. Vì vậy “便宜” (tiện nghi, rẻ) giống như một người đẩy chiếc xe mua hàng đi lấy đồ từ các kệ… Còn nữa, “笔” (bút) giống hình mặt con mèo, đặc biệt là hai hình bộ trúc phía trên rất giống mắt mèo??? Do đó, mỗi lần cậu ta viết tiếng Trung đều tưởng tượng là mình đang vẽ, sau đó viết chữ to khủng bố, sửa mãi cũng không được.
Hôm này, cậu ấy mới nói với tôi rằng ý nghĩa từ “开朗” (cởi mở) là một người tháng nào lái xe cũng bị cảnh sát bắt và phạt.
Tôi ??? “开” giống như một chiếc xe, phía bên trái từ “朗” giống như một người cảnh sát đang dơ tay ra chìa biên bản phạt, bên phải là mỗi tháng đều xảy ra.
Được rồi??? ????????????

Cre: NHẬT KÝ DU HỌC

You may also like

Leave a Comment