• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
Chương 70...
[Zhihu] Sương Giá Hai Kiếp
Chương 4 END
[Zhihu] Vòng Lặp Tội Lỗi
Chương 4 END
[Zhihu] An Nhạc
Full [Zhihu] An Nhạc (1 Viewer)
  • Zhihu
Chương 3 HOÀN
[Zhihu] Thiên Kim Thời Ý
Chương 3 HOÀN
[Zhihu] Hoán Đổi Thân Phận
Chương 4 END
[Zhihu] Con gái nuôi
  • 压星河
Chương 4 END
[Zhihu] Hợp Hoan
  • Hạc Cửu (鶴九)
Chương 7 END
[Zhihu] Trái tim trà xanh
  • 喬萌主 (Kiều Manh Chủ)
Chương 7 END
[Zhihu] Nam chính bất tài
  • Trà Hoa Quả Và Nho
Chương 6 END
[Zhihu] Lòng Người hiểm ác
  • 妍欣言 - Nghiên Hân Ngôn
[Zhihu] Khả Khắc
  • 万泉寺超人
[Zhihu] Trường Lạc
  • 九天揽月
Chương 6 END
Ta Có Một Toà Đạo Quan
  • Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Back
Top Bottom