• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
[Zhihu] Hợp Hoan
  • Hạc Cửu (鶴九)
Chương 7 END
[Zhihu] Trái tim trà xanh
  • 喬萌主 (Kiều Manh Chủ)
Chương 7 END
[Zhihu] Nam chính bất tài
  • Trà Hoa Quả Và Nho
Chương 6 END
[Zhihu] Lòng Người hiểm ác
  • 妍欣言 - Nghiên Hân Ngôn
[Zhihu] Khả Khắc
  • 万泉寺超人
Ta Có Một Toà Đạo Quan
  • Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Back
Top Bottom