• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

Full [Sưu tầm] Ta mượn nhân gian hai lạng mực (2 Viewers)

  • Phần 2

Ta mượn nhân gian 2 lạng mực
Một nét hoạ người, nét hoạ ta
Hoạ người áo gấm hoa nhung lụa
Hoạ ta tàn úa thấm sự đời …
========
Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Mượn thêm cây bút họa hồng trần
Thế gian tình ái sầu biển khổ
Trăng Tàn Tửu Cạn Nét Tình Phai
========
Ta mượn nhân giang hai lạng mực
Sao đủ mà tô mối duyên trần
Đắng đo hoài mãi chưa đặt bút
Nhân giang gõ cửa tìm mực rồi
========
Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Một nét hoạ tình hoạ bi ai
Nét nghiên mực đổ hoạ luyến ái
Nại hà luân hồi hoạ quy lai
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

MOD SƯU TẦM
  • Trướng Nhóm: Hoàng Ngọc
Quỳnh Anh
Sưu Tầm Đoản Văn
  • Nhiều tác giả
Tầm Mịch
  • Tự Nhĩ
Chương 44...
Manh Bảo tầm cha: Mẹ quá kiêu ngạo

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom