• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

văn thanh thanh

  1. Vietwriter OTP

    Full Nửa đời phù dung, nửa đời sen

    Đời này, có hai chuyện Thanh Hoàn làm tốt nhất Thứ nhất, yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên Thứ hai, dốc hết sinh mạng, cố gắng yêu hắn Một bước vào cửa cung, bị Kim Ốc Tàng Kiều, khắp nơi đều gió tanh mưa máu. Trong cung, nữ tử chỉ hy vọng được lọt mắt xanh của hoàng đế, các nàng đang đợi, Thanh...
Back
Top Bottom