• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

sổ tay nuôi dưỡng công công

  1. Vietwriter OTP

    Full Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công công

    Văn án Editor: mèo mỡ Vũ Hóa Điền: Ta tới mong có được ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’. Thần y: Vũ công công thật biết nói đùa, thứ ấy lúc ngài không cần thì cắt nó đi, giờ muốn mọc là mọc được sao? Vũ Hóa Điền: Nếu không mọc được thì giữ ngươi lại cũng vô dụng. Thần y: Để ta bắt mạch lại cho...
Back
Top Bottom