• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.VIP SANG VIETWRITER.PRO TỪ NGÀY 1/5

hà thường tại

  1. Viet Writer

    Full Quan Thần 2.00 star(s)

    - Điểm nổi bật và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Quan Thần so với các truyện quan trường khác hiện nay chính là không chỉ diễn tả rất chi tiết và sâu sắc quá trình tranh đấu, phát triển trong quan trường, Quan Thần còn đi rất sâu về mảng bất động sản, xây dựng và các hình thức đầu tư kinh...
Back
Top Bottom