Thích ai đó thật lòng có bộ dạng thế nào?

by admin

Thích một chút ít thì tán tỉnh dễ dàng, lời ngọt ngào cảm thấy thốt lên thật dễ.

Yêu thích thật lòng thì cái gì cũng muốn làm cho người ta, ăn món gì, mua thứ gì đều nghĩ đến họ, lặng lẽ đi sau bảo vệ và giúp đỡ, muốn bạn ấy luôn vui vẻ và không gặp bất cứ khó khăn nào.

Thích một chút thì chỉ nhớ cái họ thích, nhưng không làm.

Yêu thích thật lòng cái gì cũng làm được cho người ta, cẩn thận, kiêng dè từng tý một, sợ làm ngta tổn thương. Chỉ có thốt lên ba từ “Anh yêu em/ em yêu anh/ mình thích cậu” lại mãi không thể nào nói được…

Thích một chút thì nháy mắt, cười nhẹ, cười lạnh lùng, vừa nhìn vào mắt, vừa cười… cái gì cũng làm được.

Yêu thích thật lòng là muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, vừa do dự, vừa cảm thấy hạnh phúc, là phải tập kiểm soát biểu cảm của mình.

Thích một chút thì đi theo chủ nghĩa khoa học, lỡ thích nhiều chút rồi thì tự dưng đi xem bói, xem tử vi, xem tarot, mà còn tarot online mới sợ.

Thích một chút là hôm nay cảm nắng anh này, ngày mai say nắng anh kia.

Lỡ thích nhiều chút rồi, gặp bao nhiêu người, vẫn chỉ nhớ một người.

Ảnh: Haimy211

You may also like

Leave a Comment