Sơ lược Vũ Động Càn Khôn

by admin
vũ động càn khôn

    Vũ Động Càn Khôn là một bộ đông phương huyền huyễn tiểu thuyết, ký kết trao quyền đăng nhiều kỳ tại Qidian, tác giả là Thiên Tằm Thổ Đậu. Vũ Động Càn Khôn giảng thuật vương triều Đại Viêm vương triêu, Thiên Đô quận, Viêm thành, Thanh Dương trấn, nghèo túng Lâm thị tử đệ Lâm Động tại sơn động ngẫu nhiên nhặt được một khối thần bí thạch phù mà đi đến nghịch tập con đường.

Vũ Động Càn Khôn

Thông tin cơ bản

— Tên: Vũ Động Càn Khôn – 武动乾坤
— Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
— Thể loại: Đông phương huyền huyễn
— Tình trạng: Đã hoàn thành
— Tổng số chữ: 393 vạn
— Xuất bản: Đã xuất bản thành sách thực thể
— Chuyển thể: Đang cải biên anime

Nhân vật trong Vũ Động Càn Khôn

— Lâm Động: Nam chính, xưng hào Võ Tổ, tu vi Tổ Cảnh, phù sư Thần Cung Cảnh, thân phận là Võ Cảnh chi chủ.
— Lăng Thanh Trúc: Nữ chính, tu vi Chuyển Luân đỉnh phong, thân phận Võ Cảnh chủ mẫu, thê tử Lâm Động.
— Ứng Hoan Hoan: Nữ chính, tu vi nửa bước Tổ cảnh, thân phận là tộc trưởng Băng Linh tộc, thê tử Lâm Động.
— Lâm Thanh Đàn: Đỉnh phong Luân Hồi cảnh, Điện chủ Hắc Ám Điện, cùng Lâm Động lớn lên, tình cảm vô cùng tốt.
— Phù Tổ: Viễn cổ bát chủ ân sư, tu vi Tổ cảnh, phù sư Thần Cung Cảnh, cường giả ở Đại Thiên Thế Giới, hi sinh bản thân để phong ấn Dị Ma Hoàng.
— Dị Ma Hoàng: Tộc trưởng Dị Ma tộc, vực ngoại tà tộc, vì chưởng khống vị diện chi thai mà tàn sát sinh linh Thiên Huyền Đại Lục.
— Tiêu Viêm: Nam chính trong Đấu Phá Thương Khung, xưng hào Viêm Đế, vực chủ Vô Tận Hỏa Vực, trước khi đến Đại Thiên Thế Giới gặp qua Lâm Động.

Viễn Cổ bát chủ

— Băng chủ: Ứng Hoan Hoan
— Thôn phệ chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Sinh Tử chủ: Khương Nhân Nhân, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Hắc Ám chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Không Gian chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Hồng Hoang chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Lôi chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng
— Viêm chủ: Tên không rõ, tu vi Luân Hồi tam trọng

Cấp bậc Vũ Động Càn Khôn

— Thối thể: Rèn luyện thân thể nội ngoại cho đến khi sinh ra một tia nguyên lực mới có thể chân chính trở thành người tu luyện
— Địa nguyên: Hấp thụ Âm Sát khí trong thiên địa, Âm Sát khí phân chia thành chín đẳng cấp, cấp chín là cao nhất. Nguyên lực trong cơ thể dung hợp tới tận cùng sẽ tăng uy lực công kích của nguyên lực. Địa nguyên cảnh chia làm ba cấp độ là sơ, trung, hậu.
— Thiên nguyên: Hấp thụ Dương Cương khí trong thiên địa, cuối cùng Âm Dương giao thái mới có thể ngưng tụ Nguyên đan. Dương Cương khí cũng phân đẳng cấp tương tự Âm Sát khí. Thiên nguyên cảnh chia làm ba cấp độ là sơ, trung, hậu.
— Nguyên đan: Âm Dương khí trong thể nội giao thái, kết thành Nguyên đan. Cảnh giới này cũng có phân cao thấp, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Mà phẩm chất cuối cùng của Nguyên đan cũng quyết định bởi lúc hấp thụ Âm Sát khí và Dương Cương khí ở cấp độ nào. Cường giả Nguyên đan cảnh có thể lăng không trong thời gian ngắn, không thể ngự không phi hành. Nguyên đan cảnh chia ba cấp độ là tiểu Nguyên đan, Nguyên đan tiểu viên mãn, Nguyên đan đại viên mãn.
— Tạo hóa: Chia làm ba cảnh giới gọi là Tạo Hình, Tạo Khí và Tạo Hóa, mỗi cảnh giới lại chia thành tiểu thành và đại thành. Chênh lệch giữa tiểu thành và đại thành là rất lớn.
— Niết bàn: Xung kích Niết bàn có nguy hiểm cực lớn, thất bại đồng nghĩa tử vong, mà lại có chín lần Niết bàn, mỗi một lần đều là đối mặt sinh tử. Thành công niết bàn, tuổi thọ tăng cao, thực lực đại trướng.
— Sinh huyền: Cảnh giới này cần đem nguyên lực ngưng kết thành sinh khí, chia làm ba cấp độ là tiểu thành, đại thành, viên mãn.
— Tử huyền: Cảnh giới này cần đem nguyên lực ngưng kết thành tử khí, chia làm ba cấp độ là tiểu thành, đại thành, viên mãn.
— Chuyển luân: Cảnh giới này đem sinh khí cùng tử khí hợp nhất, sinh tử chuyển luân. Cảnh giới này tương ứng Đấu Tôn trong Đấu Phá Thương Khung.
— Luân hồi: Bước vào luân hồi đã là tồn tại đỉnh phong giữa thiên địa, từ một khía cạnh nào đó có thể xem là chưởng khống sinh tử, cho dù là thời gian cũng khó mà xóa nổi bọn hắn. Đối với siêu cấp cường giả Luân hồi cảnh, một khi độ Luân hồi kiếp thất bại có thể thi triển thần thông bảo tồn một chút linh tính, tiến vào chuyển sinh luân hồi, chờ đợi cơ duyên niến bàn, có tam trọng kiếp luân hồi. Đối ứng Đấu Thánh trong Đấu Phá Thương Khung.
— Tổ cảnh: Vượt qua tam trọng kiếp luân hồi liền tiến vào Tổ Cảnh. Phóng nhãn viễn cổ đến nay, chỉ có Phù Tổ mới đạt đến. Đối ứng Đấu Đế trong Đấu Phá Thương Khung.

Phù sư
— Ngũ ấn phù sư: Ban sơ phù sư cùng chia ngũ ấn. Nhất ấn phù sư, thấp nhất yêu cầu liền phải đạt tới Địa nguyên cảnh, đối ứng nguyên lực Địa nguyên cảnh ~ Nguyên đan đại viên mãn.
— Linh phù sư: Ở cấp độ này, bản mệnh ấn phù đã có linh tính, cường giả cấp độ này, nhất niệm phiên sơn, đảo hải, cùng người giao thủ, tâm niệm vừa động, liền một ngọn núi đều có thể cưỡng ép dời lên. Linh Phù Sư từ cao xuống thấp chia làm cao trung đê, đối ứng nguyên lực Tạo hóa ba cảnh.
— Thiên phù sư: Cường giả cấp độ này, có thể điều khiển lực lượng thiên địa cho mình dùng, Thiên Phù Sư chia làm nhất ấn đến cửu ấn, đối ứng nguyên lực Niết Bàn cửu chuyển
— Tiên phù sư: Phân tiểu thành Tiên Phù Sư cùng đại thành Tiên Phù Sư, đối ứng nguyên lực Sinh Tử Huyền Cảnh.
— Phù tông: Chia làm tiểu Phù Tông cùng đại Phù Tông. Đây là đường ranh giới trong giai đoạn tu luyện tinh thần lực, một khi bước vào, tinh thần lực uy lực cũng sẽ triệt để triển khai. Tại Phù Tông trước đó, tinh thần lực độ cường hoành, có lẽ so với hùng hồn nguyên lực bàng bạc muốn lộ ra hơi hơi kém thế một điểm, chỉ khi nào bước vào Phù Tông cấp độ này, một nhỏ Phù Tông có khả năng bày ra uy năng, so với bình thường Chuyển Luân Cảnh cường giả, chỉ mạnh không yếu. Mà bước vào lớn Phù Tông sau, thực lực đã vững vàng một chút bình thường Luân Hồi cảnh cường giả phía trên, mà lớn Phù Tông sơ trung hậu kỳ ba tầng lần, đối ứng nguyên lực Luân Hồi cảnh tam trọng Luân Hồi kiếp.
— Bán bộ thần cung cảnh: Đột phá Phù Tông, có chút thiên phú dị thường người tuy vô pháp thành công ngưng tụ Thần Cung lại có thể bước vào cảnh này, tỷ như Lục Chỉ Thánh Long Đế cùng Băng Chủ… đều thuộc về này cấp độ.
— Thần cung cảnh: Tại thế giới tinh thần ngưng kết Thần Cung, người đạt tới cảnh giới này lác đác không có mấy, cùng cấp nguyên lực tam trọng Luân Hồi kiếp đỉnh phong. Thiên Huyền Đại Lục từ viễn cổ cho tới bây giờ cũng liền Phù Tổ, Băng Chủ cùng Lâm Động đạt tới.

Thần vật Vũ Động Càn Khôn

— Vị Diện Chi Thai: Lâm Động
— Tổ Thạch: Lâm Động, Phù Tổ
— Đại Hoang Vu Bi: Lâm Động, Phù Tổ
— Hắc Ám Thánh Liêm: Hắc Ám Chi Chủ, Thanh Đàn
— Càn Khôn Cổ Trận Bàn: Lâm Động, Phù Tổ
— Diệt Vương Thiên Bàn: Thanh Trĩ
— Thiên Địa Môn: Không rõ
— Hồng Hoang Kỳ: Không rõ
— Bất Tử Quan: Không rõ
— Huyền Thiên Điện: Lâm Động, Phù Tổ
— Thiên Linh Thần Kiếm: Không rõ
— Thiên Vũ Trấn Ma Phiến: Mục Địch
— Tứ Tượng Trấn Tiên Trụ: Lâm Động, La Thông
— Cửu Đỉnh Thần Chùy: Đỉnh Hoàng, Tiểu Viêm
— Định Hải Chung: Thiên Long Yêu Soái
— Cửu Thiên Trọng Phong: Thiên Long Yêu Soái, Tiểu Điêu

Bát đại tổ phù
— Thôn Phệ: Lâm Động, Hắc Đồng lão nhân
— Không Gian: Lâm Động, Chu Thông
— Sinh Tử: Mộ Linh San
— Hồng Hoang: Tiểu Viêm
— Băng: Ứng Hoan Hoan
— Lôi Đình: Lâm Động, Lôi Đế
— Hắc Ám: Ba Huyền, Thanh Đàn
— Hỏa Diễm: Ma La

Võ học phân cửu phẩm tam thừa, nhất nhị tam phẩm thuộc hạ thừa, tứ ngũ lục phẩm thuộc trung thừa, thất bát cửu phẩm thuộc thượng thừa < Tạo Hóa < Linh Vũ < Thiên Vũ < Siêu việt Thiên Vũ.
Đại Hoang Tù Thiên Chỉ ( cao đẳng Linh Vũ ), Thanh Thiên Hóa Long Quyết ( Thiên Vũ ), Đại Hoang Vu Kinh ( Thiên Vũ ), Tinh Nguyên Đại Thôn Chưởng ( Lâm Động sáng tạo ), Vũ Đế Điển ( Thiên Vũ ), Tổ Phù Chỉ ( Lâm Động sáng tạo, Thiên Vũ ), Thái Thượng Cảm Ứng Quyết ( siêu việt Thiên Vũ ), Lôi Cung Hắc Tiễn ( siêu việt Thiên Vũ )

Công pháp là một loại dẫn đạo nguyên lực cùng rèn luyện.
Thanh Nguyên Công ( Lâm gia bí tịch có thể đả thông 4 kinh mạch), Tam Dương Quyết ( nhị lưu, đả thông 15 kinh mạch ), Đại Nhật Lôi Thể ( nhất lưu, nhất trọng đả thông 43 kinh mạch ).

Thế lực Vũ Động Càn Khôn

— Viêm Thần Điện: Đỉnh tiêm thế lực ở Loạn Ma Hải.
— Hải Kiếm Các: Đỉnh tiêm thế lực ở Loạn Ma Hải.
— Thiên Hải Nhai: Đỉnh tiêm thế lực ở Loạn Ma Hải.
— Vạn Hải Thiên Cung: Thế lực lớn ở Loạn Ma Hải, rất có lực hiệu triệu.
— Thập đại Vương Điện: Mỗi người đều thực lực cường đại, tu vi nhị trọng Luân Hồi trở lên.
— Tứ Tượng Cung: Đỉnh tiêm thế lực ở Yêu Vực.
— Cửu Vĩ Tộc: Đỉnh tiêm thế lực ở Yêu Vực.
— Tứ đại bá tộc: Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Côn Bằng tộc, Cửu Phượng tộc.
— Bát đại vương tộc: Thiên Ma Hổ tộc, Ám Uyên Hổ tộc, Hám Địa Lôi Hổ tộc, Cửu Mệnh Thiên Miêu tộc, Huyết Thứu tộc.
— Đạo Tông: Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Châu. Tông phái của Lâm Động.
— Cửu Thiên Thái Thanh Cung: Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Châu. Cung chủ Lăng Thanh Trúc.
— Nguyên Môn: Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Châu. Bị Lâm Động diệt.
— Vương triều Đại Viêm: Vương triều dưới trướng Nguyên Môn
— Lâm thị tộc: Tứ đại tông tộc ở vương triều Đại Viêm.

================

Viết xuống “Sơ lược Vũ Động Càn Khôn” không dễ, hi vọng mọi người yêu thích!

You may also like