Anh lính binh nhì: Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời cho bạn hạnh phúc là gì?

by admin

“Có ai tiếc cuộc sống sinh viên không? Đúng ra thì chúng em cũng hơi tiếc ạ, nhưng còn tiếc hơn nếu đội ngũ của những người ra trận hôm nay không có chúng em.”

Những dấu chân lùi lại phía sau
Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yêu mến và mãnh liệt như cỏ
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em…

(Trường ca Những người đi tới biển – Thanh Thảo)

“Chống Mỹ cứu nước là thời đại oanh liệt của dân tộc. Trong buổi bình minh của cách mạng, ai sẽ là người đi vào mờ sáng. Có tôi và hơn một nghìn sinh viên các trường đại học nhập ngũ lần này. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa qua những áng văn, những bài thơ. Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời cho bạn hạnh phúc là gì.” (Thư gửi hậu phương – Anh lính binh nhì)

“Nếu ta từ biệt đất này đi xa, khác chi từ biệt với người yêu ta. Phải xa chốn quê hương đã nặng thề, ai lẽ đâu không mong quay về. Xin hãy chờ người ơi, để cho nhớ nhung trong lòng hoài.” (Trích Trở Về Surrriento)

“Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã thành kí ức. Thành Quảng Trị là cối giã thịt người. Những xác còn nguyên không nhiều, những xác được đưa sang sông cũng không nhiều. Bốn đứa chúng tôi thì ba thằng nằm lại thành cổ cũng biết bao đồng đội. Chỉ còn mình tôi đang thực hiện ước mơ của bao bạn bè cùng lên đường năm ấy. Chúng tôi đang đi tới ngày toàn thắng.”

“Mùa hè ấy hy sinh nhiều quá, toàn lính trẻ. giữ cẩn thận sau này cho con cháu chúng nó biết chúng ta đã đi qua cuộc chiến như thế nào nhé. Đừng oán tớ nhé.”

TRÍCH: MÙI CỎ CHÁY (2012)

You may also like

Leave a Comment